Aptek İdarəetmə sistemi

Aptek Anbar və satışın idarə edilməsi modulu bir çox Aptek anbarını vahid mərkəzdən idarə etmə imkanı verir. Bütün barkod cihazları ilə quraşdırılmış Softech Aptek modulu dərmanların qeydiyyatından, giriş-çıxışından qalıqlara, son istifadə tarixinə nəzarətə qədər bir çox əməliyyatı istehsal edən geniş hesabat və filtrləmə imkanları və istənilən vaxt intervalı üçün (günlük, həftəlik, aylıq, rub, illik) statistik məlumatların əldə edilməsi bu modulda əldə edilmişdir.

  • Dərmanları adına, növünə, xüsusiyyətlərinə və s.görə filtrləmə imkanı
  • Dərman hazırlıqlarını rəflərdə yerləşməsi
  • Son istifadə tarixinə nəzarət
  • Dərmanların ədədlə, listlə, qutu ilə barkodlu satışın təşkili
  • Satış hesabatları
  • Zaman intervalına (mövsümə) görə satış təqib etmə və analitik məlumat alma imkanı

Aptek Anbar və satışın idarə olunması modulu bir çox Aptek anbarını vahid mərkəzdən idarə etmə imkanı verir