Aptek İdarəetmə sistemi

Logix Aptek Anbar və satışın idarə olunması modulu bir çox Aptek anbarını vahid mərkəzdən idarə etmə imkanı verir. Bütün barkod cihazları ilə inteqrasiya edilmiş Logix Aptek modulu dərmanların qeydiyyatından, giriş-çıxışından qalıqlara, xüsusilə son istifadə tarixinə nəzarətə qədər bir çox əməliyyatı asanlıqla həyata keçirir. Geniş hesabat və filtrləmə imkanları və istənilən vaxt intervalı üçün (günlük, həftəlik, aylıq, rüblük, illik) statistik məlumatların əldə edilməsi bu modulda nəzərə alınmışdır.

  • Dərmanları adına, növünə, xüsusiyyətinə və s.görə filtrləmə imkanı
  • Dərman preparatlarını rəflərdə yerləşməsi
  • Son istifadə tarixinə nəzarət
  • Dərmanların ədədlə, listlə, qutu ilə barkodlu satışın təşkili
  • Satış hesabatları
  • Zaman intervalına (mövsümə) görə satışı təqib etmə və analitik məlumatlar alma imkanı

Logix Aptek Anbar və satışın idarə olunması modulu bir çox Aptek anbarını vahid mərkəzdən idarə etmə imkanı verir