Kredit və Lombard

Logix Kredit modulu, Lombard mağazaları və Kredit təşkilatları üçün sistemləşmiş həllər təklif edir.

Logix Kredit modulu, Lombard mağazaları və Kredit təşkilatları üçün sistemləşmiş həllər təklif edir.