Ticarət və Anbar

Ticarət və Anbar uçotu modulu bir çox anbarı vahid mərkəzdən idarə etməyə imkan verir. İstənilən sayda istifadəçini sistemə daxil etmək və onların səlahiyyətləri çərçivəsində proqramdan istifadə etmək (məlumatların baxılması, daxil olunması,silinməsi, dəyişdirilməsi və s.) imkanları təyin edilir. Bütün barkod cihazları ilə inteqrasiya edilmiş Softech anbar proqramı anbar qalıqlarınızın qeydiyyatından, malların giriş- çıxışından, qalıqlara nəzarətə qədər bir çox əməliyyatı asanlıqla həyata keçirir. Geniş hesabat və filtrləmə imkanları və istənilən vaxt intervalı üçün (günlük, həftəlik, aylıq, rüblük) statistik məlumatların əldə edilməsi bu modulda nəzərə alınmışdır.

  • Anbarınızı həm ayrı-ayrı mallara görə, həm də ümumi qalıq əsasında eyni vaxtda təqib etmək imkanı
  • Gündəlik mal giriş və çıxışlarını bir siyahıda görə bilərsiniz
  • Markasına, modelinə, növünə, anbarına, istehsalçı firmasına və barkoduna görə məhsul qeydiyyatını aparmaq imkanı
  • Bir neçə anbara vahid mərkəzdən nəzarət edə bilərsiniz
  • Anbarda həyata keçirilən giriş-çıxış əməliyyatlarını bir siyahıda görə bilər, bunlardan istədiyinizə qaimə yaza bilərsiniz
  • Anbardan yalnız satış üçün deyil, eyni zamanda hədiyyə və əmanət kimi səbəblərlə çıxış həyata keçirə bilər, bunları ayrıca bir siyahıda görə bilərsiniz
  • Əl terminalları ilə sayma əməliyyatı sayəsində anbar qalıqlarını müqayisə etmək və itkiləri təqib etmək imkanı
  • Anbardan çıxışı həyata keçirilmiş məhsulları yenidən anbara qaytara (istifadə müddəti keçmiş, yararsız və s. mallar) və bu malları anbardan silə bilərsiniz
  • Qaytarılan malları ayrıca bir siyahı şəklində görə bilmək imkanı

Ticarət və Anbar uçotu modulu bir çox anbarı vahid mərkəzdən idarə etməyə imkan verir